Pleh gruri dimëror

Sot, një produkt i tillë si gruri i dimrit po fiton gjithnjë e më shumë popullaritet. Ai jep një avantazh të madh praktik në formën e sasisë së korrjes së fituar, pasi që është e mundur që të merrni 30-45% të produktit nga një vend në vend të rritjes së grurit të zakonshëm, domethënë pranverës. Por procesi i kujdesit, duke përfshirë futjen e veshjes së lartë për grurin e dimrit, është pak më ndryshe nga procedurat e ngjashme që bëhen me grurin e zakonshëm.

Lexo Më Shumë