Vitamina për pulat broiler

Një broiler është një hibrid i hershëm i pjekur i një kafshë, në këtë rast një pulë, e cila është marrë si rezultat i kalimit të individëve të racave të ndryshme. Tipari kryesor i këtyre kafshëve është rritja intensive e peshës. Pra, pula të reja broiler deri në moshën 7 javë po fitojnë rreth 2.5 kg. Në mënyrë që të rinjtë të fitojnë shpejt peshë, ata kanë nevojë për ushqim të mirë, që domosdoshmërisht përfshin një kompleks vitaminash.

Lexo Më Shumë