Varieteteve të pemëve të mollëve për Uralet

Sot, janë krijuar një numër i madh varietetesh mbarështuese të pemëve të mollëve, të cilat mund të zihen rrënjësisht dhe të japin frut edhe në rajonet më veriore. Prandaj, sot vëmendja jonë do të përqëndrohet në varietetet e përshtatshme për mbjelljen në lartësitë klimatike të Uralit. Ne gjithashtu do të analizojmë tiparet e kujdesit dhe mbjelljes për varietetet e specifikuara.

Lexo Më Shumë