Sëmundje të Turqisë

Në mbarështimin dhe rritjen e zogjve duhet të përballet jo vetëm me nevojën për t'u furnizuar me ushqim, me një kafaz të mirë pule, vend për të ecur, por edhe për të qenë shumë i kujdesshëm që shpendët të mos sëmuren. Kjo çështje është veçanërisht e rëndësishme për pronarët e gjelave, të cilët mund ta kapin sëmundjen jo vetëm nga individë të tjerë, por edhe të vijnë në rënie për shkak të përmbajtjes së gabuar.

Lexo Më Shumë

Shpesh, pronarët e fermave të pulave apo thjesht njerëzit e angazhuar në bujqësi përballen me një problem të tillë si sinusiti në gjelat. Për të shmangur këtë ose në rast infektimi, është e nevojshme të dini se cilat janë shkaqet e sëmundjes, se si të merren me ta dhe si ta parandalojnë atë.

Lexo Më Shumë

Tuna, si zogjtë e tjerë, i nënshtrohen ndikimit të faktorëve të ndryshëm patogjene - lëndimeve mekanike, efekteve të toksinave dhe patogjenëve, stresit etj. Çdo sëmundje karakterizohet nga simptomat tipike klinike. Për të zvogëluar humbjet nga sëmundja e Turqisë, është e rëndësishme të njihni dhe të jeni në gjendje të njohni manifestimet e sëmundjeve të caktuara në kohë.

Lexo Më Shumë