Trajtimi i sëmundjeve të kafshëve

Çdo pronar i fermës kujdeset për shëndetin dhe zhvillimin e kafshëve të tyre. Amproliumi është i përshtatshëm për zogjtë dhe lepujt, të cilët janë më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve të tilla si eymerioz dhe kokcidiosis. Dhe ky artikull ka të bëjë me atë se si ta zbatojë atë dhe cilat efekte anësore dhe paralajmërime janë. "Amprolium": përbërja dhe forma e lirimit Anticoccidia "Amprolium" është një pluhur i bardhë pa erë dhe pa shije.

Lexo Më Shumë