Art qethjeje të kaçubeve

Gjatë gjithë ekzistencës së saj, njerëzimi është shtrirë drejt bukurisë: dëshmitë e kulturës materiale dhe shpirtërore janë prova e padiskutueshme për këtë. Njerëzit e zbukuruan jetën e tyre me vizatime, piktura, llaç, qëndisje dhe shumë mjete të tjera të disponueshme që kanë një qëllim magjik. Zakonet e pemëve ujdisje, duke i dhënë atyre një formë të veçantë, gërshetimi i degëve në një mënyrë të veçantë, u ngrit si një praktikë e kultit.

Lexo Më Shumë