Përpunimi i tokës

Puna në terren nuk është e lehtë, prandaj është shumë e rëndësishme të zgjedhësh pajisjet më të përshtatshme që nuk mund të kryejnë vetëm sasinë e kërkuar të punës, por gjithashtu lehtësisht e lehtësojnë zbatimin e saj. Spade me vrima ovale Një shpatë me vrima është një mjet i dobishëm si në kopsht dhe në komplote kopsht. Ky mjet përdoret gjatë gërmimit të zhardhokave dhe gërmimin e tokës, lirimin e pjesëve individuale të tokës.

Lexo Më Shumë