Trumzë

Trëndafil është një shumëvjeçar rrëshqanor që rritet në formën e një gjysmë shkurre të Labiotus familjes. Kjo fabrikë shpesh identifikohet me trumzë. Në fakt, trumzë dhe trumzë janë të afërm të ngushtë të së njëjtës gjini. Secili prej tyre ka varietetet e veta, disa dallime në ngjyrë, erë, dallime të vogla në formën e gjetheve dhe rrjedhin.

Lexo Më Shumë