Të dhëna statistikore

Sipas Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit të Republikës së Bjellorusisë, sipërfaqet e mbjellura të rapeseed dimërore për kulture 2017 u rritën në 352.5 mijë hektarë, krahasuar me 316 mijë hektarë në vitin paraprak (duke përfshirë humbjet në periudhën e dimrit në rreth 25%). Sipas Qendrës për Hidrometeorologjinë, Kontrollin dhe Monitorimin e ndotjes së mjedisit me mbetje radioaktive (Hydromet), në gjysmën e parë të dimrit, kushtet agrometeorologjike të mbingarkimit të rapave ishin mjaft të kënaqshme.

Lexo Më Shumë