Agjencia Shtetërore e Burimeve Pyjore të Ukrainës

Agjencia Shtetërore e Burimeve Pyjore të Ukrainës ka përgatitur një draft urdhër të përbashkët të Ministrisë së Politikave Agrare dhe Ministrisë së Burimeve Natyrore, duke siguruar një rritje të ndjeshme të gjobave për llogaritjen e shumës së dëmeve të shkaktuara si rezultat i shkeljeve të legjislacionit në fushën e gjuetisë dhe gjuetisë.

Lexo Më Shumë