Lirimi i tokës

Për atë që kultivuesi nevojitet sot, praktikisht çdo fermer e di. Në mënyrë që të lehtësohet përpunimi i tokës, cirkët fitojnë pajisje të ndryshme bujqësore - mbjellje, vaditje, korrje dhe pajisje për kujdesin e tokës. Kjo e fundit është procesi më i konsumueshëm për rritjen e të mbjellave, sepse toka kërkon gërmime të shpeshta, tronditje, çrrënjosje, tëharrje dhe kështu me radhë.

Lexo Më Shumë