Tokë për fidanë

Shumë njerëz pëlqen të rriten farat e tyre. Ky proces ngulmon dhe kap, bën të mundur për të vëzhguar mbirjen e embrionit dhe zhvillimin e saj. Në këtë rast, natyrisht, çdo kopshtar dëshiron të ketë fidane të forta me një sistem të fortë rrënjor. Me një fjalë, ai që do të japë një korrjes të mirë dhe do të justifikojë kostot financiare dhe të punës të investuara në të, si dhe kohën e kaluar.

Lexo Më Shumë