Aguliçe

Varietetet e llojeve të agulieve ndikojnë edhe në numrin e specieve dhe në larminë e formës së luleve. Ky gjini përfshin 550 lloje, dhe puna e shkencëtarëve për mbarështimin e varieteteve të reja nuk ndalet. Për të rivendosur rendin në këtë bollëk, është e nevojshme që të ndahen varietetet e aguliçe në seksione. Secili prej tyre kombinon varietetet të ngjashëm në disa tipare.

Lexo Më Shumë

Çfarë një dacha pa lule! Lulet e pranverës në shtratin e luleve janë bërë një dekoratë e domosdoshme, veçanërisht ato lloje që kërkojnë një përpjekje minimale për të rritur dhe njëkohësisht kanë një pamje të shkëlqyeshme estetike. Një lule lule e luleve të pranverës mund të krijohet nga të dyja bimët e të njëjtës specie me ngjyrë të ndryshme të inflorescences dhe ato mund të kombinohen nga lule të llojeve të ndryshme në mënyrë që ata të kombinohen në harmoni me njëri-tjetrin në lartësi, përhapje dhe ngjyrë.

Lexo Më Shumë