Kujdesi pergamen

Персиковые деревья могут подвергаться нападениям со стороны садовых вредителей ( тли, щитовки, плодожорки, долгоносика и др. ). Вредители персика повреждают листья и побеги, замедляют развитие, губят урожай и могут привести к гибели растения. Për të shmangur këtë, është e nevojshme: të zbulohet me kohë pamja e dëmtuesve (secili dëmtues ka shkrimin e vet, me anë të të cilit mund të llogaritet); ndërmerr veprimet e duhura.

Lexo Më Shumë