Varietetet e vonshme të mollës

Është e njohur se frutat e pemëve të mollës mund të pjekin në kohë të ndryshme, duke filluar nga fundi i gushtit deri në mes të tetorit. Në të njëjtën kohë, dallimet mes frutave manifestohen si në shijen e tyre ashtu edhe në periudhën e jetës së tyre. Sot, ne do të shqyrtojmë në detaje varietetet e fundit të pemëve të mollëve dhe tiparet e kujdesit të tyre, meqë frutat e tyre kanë periudhën më të gjatë të magazinimit.

Lexo Më Shumë