Camellia japoneze

За камелиями садовыми укоренилось отождествление с розами, только такими, которые цветут зимой, когда все растения спят. Хотя схожесть этих двух цветов заключается лишь в их внешнем виде: пышности и форме. Por camellia kopsht ndryshon nga shkurre të tjera zbukuruese në agroteknologjinë e saj, mbjellja dhe kujdesi për të janë të veçanta.

Lexo Më Shumë