Zona e perkrahur periferike

Mund të ketë një situatë interesante për të marrë një vendim - çfarë duhet të merrni për organizimin e një shtëpie të verës: një vilë verore absolutisht e sheshtë apo e pjerrët. Opsioni i parë është më i njohur dhe i thjeshtë. Opsioni i dytë është më i lirë në ekzekutim, sepse zonat me një sipërfaqe të përafërt nuk vlerësohen aq në mesin e banorëve të rinj të verës, të cilët kanë frikë nga vështirësitë e mundshme.

Lexo Më Shumë