Sanë

Alfalfa është një barishte mjekësore nga familja e fasulës. Alfalfa është rritur për të ushqyer kafshët për qëllime mjekësore dhe gastronomike. Si të mbjellësh alfalfa Alfalfa mbjellë në pranverën e hershme, kur toka është e lagur mirë, kështu që fara nuk janë të vdekur. Datat më specifike për të mbjellë jonxhë varen nga klima e zonës, zakonisht në muajin prill.

Lexo Më Shumë