Sëmundja e këmbëve dhe gojës

Sëmundjet akute ngjitëse mund të shkaktojnë dëme jo vetëm për fermat e mëdha, por për fermat e vogla. Prandaj, është e rëndësishme të njihni simptomat e tyre në kohë dhe të filloni trajtimin menjëherë, veçanërisht pasi shumë prej tyre janë të rrezikshme për njerëzit. Në këtë rishikim do të shqyrtojmë se çfarë është sëmundja e këmbëve dhe goja, cili është rreziku i saj dhe si të merren me të.

Lexo Më Shumë