Inkubacioni i vezës

Para hedhjes së vezëve në një inkubator, shumë fermerë rishtar të shpendëve janë përballur me pyetjen nëse duhet të lahen. Duhet të kuptohet se materiali inkubator - është mbi të gjitha një organizëm i gjallë, i cili duhet të trajtohet me kujdes dhe me kujdes. Dezinfektimi në këtë rast do të kursejë pasardhësit nga sëmundjet që mund të shkaktohen nga viruset dhe bakteret që shumohen intensivisht në shell.

Lexo Më Shumë

Kur shpendët e mbarështimit shpesh ngrejnë çështjen e mbarështimit të pasardhësve dhe prandaj nuk mund të bëjnë pa hedhjen e vezëve në inkubator. Në këtë artikull ne do t'ju tregojmë se cilat aspekte duhet t'i kushtoni vëmendje për zgjedhjen e vezëve, si dhe për kohën e ruajtjes së tyre. Sipas karakteristikave të jashtme Kjo është faza fillestare e përzgjedhjes së materialit cilësor për inkubacion.

Lexo Më Shumë