Uji i pikave

Kasetë kapak është një pjesë integrale e dizajnit që ujit tokën. Në mënyrë që sistemi i ujitjes të jetë sa më efikas që është e mundur, është e nevojshme të merret seriozisht çështja e zgjedhjes së pajisjeve të nevojshme. Cila është shiritat që përdoren për t'u përdorur? Kaseta e hidhur lejon të siguroj ujitje optimale në pothuajse çdo zonë, pavarësisht nga tiparet e saj të peizazhit.

Lexo Më Shumë