Clone Apple Trees në rajonin e Moskës

Një person mund të pajisë kopshtin e tij, duke e kthyer atë në një qoshe për relaksim. Në krijimin e këtij parajsi të vogël për shpirtin, pemët dashamirëse të frutave do të ndihmojnë - pemë me molla kolone, të cilat përfaqësojnë botën e pemëve të veçanta të mollës. Tani ne i konsiderojmë varietetet e këtyre pemëve dhe përshkruajmë më të përshtatshmet për mbjelljen në zonat periferike të rajonit të Moskës.

Lexo Më Shumë