Chlorosis

Në mënyrë që të krijoni një atmosferë komode dhe të rehatshme në shtëpi, ju mund të përdorni në mënyrë të sigurtë bimët shtëpie, pasi ato janë një pjesë integrale e brendshme. Më shpesh, një efekt i lartë dekorativ tregon dobësinë dhe ndjeshmërinë ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve. Një nga sëmundjet më të zakonshme është kloroza e bimëve, dhe për çfarë arsye ndodh, dhe si të zgjedhësh trajtimin e duhur - ne tani do ta zgjidhim atë.

Lexo Më Shumë