Qershi pleh

Për rritjen e shpejtë dhe zhvillimin e çdo bime ai kërkon një gamë të tërë të ushqyesve dhe ushqyesve, kryesore të të cilave janë kalium, fosfor, azot dhe silikon. Rëndësia e silicit shpesh nënvlerësohet, megjithëse është konstatuar se gjatë zhvillimit të tyre, bimët grumbullojnë një sasi të konsiderueshme silici nga toka, si rezultat i të cilave uljet e reja në tokën e varfëruar do të rriten shumë më keq dhe më shpesh të dëmtohen.

Lexo Më Shumë