Broilers Breeds

Në jetën e përditshme, njerëzit janë mësuar me emrin e zogjve si një race broiler, por nuk ka gjë të tillë në shkencë. Në shkencë, broileret quhen kryqe. Kryqëzat ose broileret janë një përzierje e llojeve të ndryshme të pulave që kanë absorbuar cilësitë më të mira dhe kanë hedhur poshtë të gjitha cilësitë e këqija. Çdo vit, nevoja për mish është vazhdimisht në rritje për shkak të rritjes së numrit të njerëzve në planet.

Lexo Më Shumë