Mish lope

Vitin e kaluar, prodhuesit australianë arritën profitabilitetin më të madh që nga viti 2006 dhe, sipas rezultateve të Shoqatës Australiane të Pastoralistëve (MLA), të ardhurat nga shitjet ishin të njëjta si në vitin 2015. Gjithashtu në raportin e MLA, vihet re se prodhuesit australianë kanë arritur produktivitetin më të lartë në rritjen e karakteristikave të peshës së blegtorisë, kështu që efikasiteti dhe përfitimi i mbarështimit të gjedhëve është në nivelin më të lartë.

Lexo Më Shumë