Varietetet e Apple për veriperëndim

Çdo rajon klimatik ka karakteristikat e veta dhe jo të gjitha varietetet e mollës janë të përshtatshme për të. Për të rritur një pemë kopsht të shkëlqyer dhe për të marrë korra të mëdha prej saj, ju duhet të njiheni me të gjitha tiparet e pemës së mollës. Sot ne do të zgjedhim varietetet për rajonin klimatik të Northwest dhe do të shqyrtojmë tiparet e mbjelljes së tyre.

Lexo Më Shumë