Në Ukrainë, është e ndaluar për të testuar kozmetike dhe kimikatet shtëpiake në kafshë

Kjo është deklaruar nga Ministria e Shëndetësisë e Ukrainës me një vrojtim të projekt-ligjit të ri. Me një ndalim të tillë, thotë Ministria e Shëndetësisë, është e nevojshme të prezantohen metoda të reja alternative të testimit të kozmetikës dhe kimikateve shtëpiake.

Siç shpjegon departamenti, duke marrë parasysh vektorin e qartë të integrimit evropian të zhvillimit të Ukrainës, ndryshimet në sfera të ndryshme të jetës kërkojnë përmirësime dhe veprime më aktive drejt cilësisë dhe sigurisë së produkteve kozmetike.

Ministria e Shëndetësisë gjithashtu shpjegon se ky projekt do të ndihmojë në gjetjen e llojeve alternative të testeve të kozmetikës, si dhe për ta bërë shoqërinë më humane ndaj kafshëve.