Në vitin 2016, terminali i portit të Nick-Tera në Ukrainë mbingarkoi më shumë se 2.4 milion ton grurë

Në vitin 2016, terminali i detit i Nika-Tera (Deti i Detit të Posaçëm të Nika-Tera Sh.PK, Nikolaev, pjesë e Grupit DF) dërgoi 2.43 milion ton ngarkesë drithi, që përbënte 60.4% të xhiros totale të ngarkesave (4 milion ton) kompani të shërbimit. Përveç kësaj, terminali ngarkuar 0.31 milion ton plehra minerale (7.76%) dhe 1.27 milion ton mallrash pjesa më e madhe (31.62%).

Në veçanti, Nick-Tera ngarkonte 3.61 milionë ton ngarkesë eksporti (12% më shumë krahasuar me 2015), 78 mijë ton ngarkesë të importuar (deri në 57%) dhe 0.27 milion ton ngarkesë tranziti (deri në 64%).

Sipas kryetarit të portit të specializuar të Nika-Ter, Alexander Gaid, kompania arriti të kapërcejë krizën e shkaktuar nga humbja e trafikut të tranzitit dhe mallrave të tilla tradicionale si thëngjilli dhe plehrat minerale. Nick-Tera ruajti plotësisht tërë vëllimin e qarkullimit të ngarkesave në krahasim me periudhën para krizës dhe madje arriti një nivel më të lartë dhe filloi të furnizonte lloje të reja ngarkesash.