Krijimi i produkteve bujqësore në Ukrainë për vitin është rritur në çmim me gati 14%

Kostot e prodhimit të bimëve janë rritur me 10.6% dhe prodhimi blegtoral - me 20.9%. Sipas vlerësimeve të Shërbimit Komunal të Statistikave, kostoja e prodhimit bujqësor në Ukrainë në 2016 u rrit me 13.5% krahasuar me 2015.

Në veçanti, kostot e përbashkëta të prodhimit të bimëve u rritën me 10.6%, dhe prodhimi blegtoral - me 20.9%. Komiteti Shtetëror i Statistikave deklaroi se shuma e shpenzimeve për burimet materiale dhe teknike të origjinës industriale të përdorura në prodhimin bujqësor u rritën me 4.2% vitin e kaluar. Por në dhjetor krahasuar me muajin nëntor, kostoja e prodhimit bujqësor u rrit me 2.3%. Shpenzimet për krijimin e produkteve me origjinë bimore në dhjetor u rritën me 2.4% dhe kafshët - me 1.9%.

Përveç kësaj, fermerët kanë rritur koston e burimeve materiale dhe teknike të origjinës industriale me 1.8%. Krahasuar me 2014, në vitin 2015, kostoja e prodhimit bujqësor në Ukrainë u rrit me 50.9%.