Rusia do të shqyrtojë çështjen e kufizimit të importit të pesticideve

Rusia po konsideron miratimin e masave rregullative për importin e produkteve të mbrojtjes së bimëve (pesticideve) në territorin doganor të Bashkimit Ekonomik Euroaziatik (EurAsEC). Në një takim javën e kaluar në qendrën analitike të Rusisë, u vu re që në periudhën janar-tetor të vitit të kaluar, importi i produkteve të pesticideve u rrit me pothuajse 21% krahasuar me vitin 2015 dhe vazhdon të rritet.

Detyrat doganore për pesticidet aktualisht janë vendosur në nivelin më të lartë të lejuar sipas rregullave të Organizatës Botërore të Tregtisë. Përfaqësuesit e qendrës analitike thanë se ishte e nevojshme të krijohej një dokument që do të pasqyronte kërkesën për të kufizuar importin e pesticideve në vend. Ata vazhdojnë të thonë se dokumenti duhet të ndihmojë në mbrojtjen e interesave të prodhuesve vendas të produkteve për mbrojtjen e bimëve, duke parandaluar importimin e produkteve të falsifikuara.

Ne mund të presim një rritje të kostos, shtrëngim të rregullave dhe procedurave që pesticidet e importuara duhet t'i nënshtrohen para se të regjistrohen për përdorim në EurAsEC.