Qeveria ruse ka miratuar rregulla të reja për subvencionimin e prodhuesve të qumështit

Qeveria ruse kohët e fundit miratoi rregulla të reja që do të përcaktojnë procedurën për emërimet federale të subvencioneve për zhvillimin e blegtorisë së qumështit. Gati 8 miliardë rubla janë ndarë në buxhet për të zbatuar këtë program në 2017.

Në pajtim me një dekret të qeverisë, janë bërë ndryshimet e mëposhtme në lidhje me rregullat për dhënien e subvencioneve dhe shpërndarjen e 1 kilogram qumështi të shitur dhe (ose) për përpunim në shtëpi:

- Rregullat që duheshin plotësuar për të marrë subvencione për klasën më të lartë dhe (ose) klasa e parë e qumështit të lopës dhe qumështit të dhisë u zëvendësuan me kriteret kryesore: qumështi duhet të jetë në përputhje me rregullat teknike të Bashkimit Doganor;

- Koeficienti i shumëzuar do të përdoret në objektet e Federatës Ruse, ku prodhimi i qumështit gjatë periudhës raportuese tejkalon 5000 kilogramë.

Shuma e subvencionit do të varet nga raporti i produktivitetit të qumështit gjatë vitit fiskal.