Specialistët ukrainas kanë mundësinë për të studiuar kurse bujqësore në Izrael

Për të gjithë ata që dëshirojnë specialistë ukrainas, Ambasada izraelite ofron një mundësi për të shkuar në kurse dhe për të marrë një bursë, të quajtur MASHAV, për trajnime në programet e formimit profesional, i cili ka këto drejtime: menaxhimin mjedisor; zhvillimin rural; bujqësia; zhvillimi i komunitetit; zhvillimin e sistemeve të arsimit; dhe të tjerët. Ju nuk keni nevojë të shpenzoni para për të marrë pjesë në konkurs, dhe gjatë studimeve tuaja strehimi dhe ushqimi janë të mbuluara plotësisht. Kosto shtesë do të shkojnë vetëm në transport. Për të provuar fatin tuaj ju duhet të flisni rrjedhshëm në gjuhën e punës të kursit, domethënë të njohësh gjuhën specifike të secilës lëndë të programit.

Bashkëpunimi ndërkombëtar është shumë i zhvilluar në Izrael për zhvillimin e mëtejshëm dhe shitjen e produkteve të saj. Qendra MASHAV, e cila merret me marrëdhëniet ndërkombëtare, u themelua në vitin 1558.